JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

IZJAVA O GREZNICI / MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA


Spoštovani občani Občine Muta, Občine Vuzenica, Občine Podvelka in Občine Ribnica na Pohorju!

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. mora skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Muta (MUV št. 26/2015),  Občine Vuzenica (MUV št. 20/2015), Občine Podvelka (MUV št. 17/2021) ter Občine Ribnica na Pohorju (MUV 20/2017) pripraviti Načrt ravnanja z odpadnim blatom iz greznic in malih čistilnih naprav.

S tem namenom vse uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Muta, Občine Vuzenica Občine Podvelka in Občine Ribnica na Pohorju, ki so po pošti prejeli obrazec z izjavo o greznici / mali komunalni čistilni napravi, naprošamo, da v navedenem roku vrnejo izpolnjene izjave na naslov izvajalca javne službe (po pošti, osebno na sedež JKP Radlje ob Dravi ali skenirano na elektronski naslov).

Za razumevanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo!