JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

OKVARA NA JAVNEM VODOVODU - LEVSTIKOVA ULICA


Odjemalce pitne vode v naselju Spodnja Muta, obveščamo, da je, zaradi okvare na omrežju, motena dobava pitne vode.


Okvaro bomo poskušali sanirati v čim krajšem možnem času.


Prosimo za razumevanje