KOSOVNI ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Kosovni odpadki

V skladu z ODLOKOM o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji ( Ur. list. RS Št. 85/11 )., bo v okviru javne službe enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih komunalnih odpadkov v vseh 5. občinah. Zbiranje kosovnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev bo potekalo v spomladanskem času.

O akciji vas bomo prehodno obvestili.

V akciji boste lahko oddali:

 • pohištvo,
 • izrabljeno belo tehniko,
 • zabavno elektroniko,
 • staro športno opremo, kolesa…,
 • peči in ostale kovinske ostanke,
 • kopalniško opremo (brez gradbenih ostankov, ploščic...),
 • ostale kovinske odpadke, vendar brez nevarnih sestavin.

Med kosovne komunalne odpadke NE SPADAJO:

 • gume
 • gradbeni material (opeka, kosi betona, ometi, ploščice, instalacije, žlebovi, vrata, okna, razne ograje),
 • deli avtomobilskih školjk
 • sodi z vsebino
 • nevarni odpadki, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, koristni odpadki, ki spadajo na ekološke zbiralnice, tekstil, komunalni odpadki.


Vse naštete odpadke morate sami pripeljati na zbirna centra.