RAVNANJE Z ODPADKI - PLASTENKEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Plastenke

Plastenke

PLASTENKE ODLAGAMO V POSODO Z RUMENIM POKROVOM

V to posodo odlagamo samo prazne in čiste:

  • plastenke za pijače (naravna in mineralna voda, sokovi, osvežilne pijače),
  • plastenke od pralnih sredstev, kozmetičnih pripomočkov (prazne!),<
  • ostalo embalažo iz umetnih mas (lončke jogurta, masla, skute...),
  • votlo embalažo tekočih živil (»tetrapak« embalaža sadnih sokov, mleka...).


Vse plastenke in pločevinke splaknemo in stisnemo!

V to posodo ne odlagamo

  • embalaže motornih in drugih mineralnih ali sintetičnih olj,
  • embalaže nevarnih ali strupenih snovi.