JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi

Dežurna služba

031 331 670vodovodna služba
031 606 911pogrebna služba
041 625 582

 • Vodovod::Oskrba s pitno vodo

  doc2/intro/img1.jpg
 • Ravnanje z odpadki::Odvoz smeti

  doc2/intro/img2.jpg
 • Vodovod::Vodohran

  doc2/intro/img3.jpg
 • Ločevanje odpadkov::Zbirni center

  doc2/intro/img4.jpg
 • ČN Ribnica::Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

  doc2/intro/img5.jpg
 • Redno vzdrževanje::Pokopališka in pogrebna dejavnost

  doc2/intro/img6.jpg
 • Infrastruktura::Gradnja komunalne infrastrukture

  doc2/intro/img7.jpg
 • Redno vzdrževanje::Vzdrževanje lokalnih cest in zimska služba

  doc2/intro/img8.jpg

Zavedamo se, da čisti vodni viri niso neusahljivi

Obnova vodohranov

Kot upravljalec vodooskrbnih sistemov na območju naših petih občin (Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju), se trudimo skrbeti za čisto in kvalitetno pitno vodo. Zavedamo se, da čisti vodni viri niso neusahljivi, vodooskrbna infrastruktura pa ne večna. Zato v JKP Radlje ob Dravi spodbujamo odgovoren odnos vseh uporabnikov do pitne vode in njeno varčno rabo ter tako posredno zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo, sami pa stremimo k izvajanju številnih ukrepov na vodooskrbni infrastrukturi. več informacij →