JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi

Dežurna služba

031 331 670vodovodna služba
031 606 911pogrebna služba
041 625 582

 • Vodovod::Oskrba s pitno vodo

  doc2/intro/img1.jpg
 • Ravnanje z odpadki::Odvoz smeti

  doc2/intro/img2.jpg
 • Vodovod::Vodohran

  doc2/intro/img3.jpg
 • Ločevanje odpadkov::Zbirni center

  doc2/intro/img4.jpg
 • ČN Ribnica::Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

  doc2/intro/img5.jpg
 • Redno vzdrževanje::Pokopališka in pogrebna dejavnost

  doc2/intro/img6.jpg
 • Infrastruktura::Gradnja komunalne infrastrukture

  doc2/intro/img7.jpg
 • Redno vzdrževanje::Vzdrževanje lokalnih cest in zimska služba

  doc2/intro/img8.jpg