KONTAKT | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Kontakt

Uprava (Tajništvo):
tel.: 02 887 11 05
fax: 02 887 13 17
Računovodstvo:
tel.: 02 887 38 10 Darja Langeršek
Obračun komunalnih storitev:
tel.: 02 620 28 03 Pavla Mesarič
Fakturiranje:
tel.: 02 620 28 09 Aleksandra Svetina
Blagajna, pokopališka najemnina:
tel.: 02 620 28 04 Jasna Prater
Upravljanje stanovanj:
tel.: 02 620 28 01 Natalija Šoba Ternik
Izterjava:
tel.: 02 620 28 00 Mija Tratnik
Kadrovske in splošne zadeve:
tel.: 02 620 28 07 Erik Mravljak
Pogrebna služba:
tel.: 02 620 28 05
mbt: 031 606 911 Marjan Lorenci
mbt: 041 625 582 Mitja Kovač
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
tel.: 02 620 28 08
mbt: 031 348 363 Andrej Podlesnik
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - dežurstvo:
mbt: 030 226 726
Vodooskrba:
tel.: 02 620 28 02
mbt: 041 321 271 Kristijan Palko
Vodooskrba - dežurstvo:
mbt: 031 331 670
Ravnanje z odpadki:
tel.: 02 620 28 06 Igor Faletič


Informacije

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Mariborska cesta 3
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
E-mail: info@jkp-radlje.si