KONTAKT | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI D.O.O.JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Kontakt

Uprava (Tajništvo):
tel.: 02 887 11 05
Računovodstvo:
tel.: 02 887 38 10 Darja Langeršek
Obračun komunalnih storitev:
tel.: 02 620 28 03 Tatjana Motaln
Fakturiranje:
tel.: 02 620 28 09 Aleksandra Svetina
Upravljanje stanovanj:
tel.: 02 620 28 01 Janja Šuler
Izterjava:
tel.: 02 620 28 04 Saša Rizmal
Kadrovske in splošne zadeve:
tel.: 02 620 28 07 Erik Mravljak
Pogrebna služba:
tel.: 02 620 28 05
mbt: 031 606 911 Marjan Lorenci
mbt: 041 625 582 Mitja Kovač
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
tel.: 02 620 28 08
mbt: 031 348 363 Andrej Podlesnik
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - dežurstvo:
mbt: 030 226 726
Vodooskrba:
tel.: 02 620 28 02
mbt: 041 321 271 Kristijan Palko
Vodooskrba - dežurstvo:
mbt: 031 331 670


Informacije

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Mariborska cesta 3
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
E-mail: info@jkp-radlje.si


Uradne ure za poslovanje s strankami:
  • Ponedeljek, sreda, petek med 9.00 in 15. uro
  • Malica med 10.00 in 10.30 uro