JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

AKTIVNOSTI OB DNEVU VODA


Ob Svetovnem dnevu voda bomo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za fizične osebe z lastnim zajetjem pitne vode izvajali mikrobiološka preskušanja pitne vode (Escherichia coli, enterokoki) po ugodnejši ceni 24,40 EUR z DDV. S tem želimo lastnikom lastnih zajetij pitne vode omogočiti analizo pitne vode iz lastnega zajetja, za katero se sicer odloči le malo lastnikov - fizičnih oseb. Podatkov o kakovosti pitne vode iz lastnih zajetij zato praktično ni in okoli 130.000 ljudi ne ve, kakšno vodo sploh pijejo. V Sloveniji je izdanih več kot 20.000 vodnih dovoljenj za pitno vodo.

S to pobudo želimo uporabnikom lastnih zajetij za pitno vodo omogočiti, da se seznanijo s tem, kakšno vodo sploh pijejo, prispevati k izboljšanju zavedanja o pomembnosti mikrobiološko ustrezne pitne vode in k zmanjšanju tveganj za okužbe s pitno vodo.

Vsaka oseba z lastnim zajetjem pitne vode, ki bo prinesla vzorec pitne vode v analizo, bo prejela tudi zloženko z nekaj osnovnimi informacijami o vzdrževanju in varnosti lastnega zajetja pitne vode.

Vzorce bo možno oddati na lokacijah NLZOH in sicer:
  • Maribor, Prvomajska 1, med 8. in 13. uro,
  • Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 2 b, med 7. in 12. uro, 
  • Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, med 7. in 11. uro,
  • Ljubljana, Grablovičeva 44, med 8. in 13. uro,
  • Novo mesto, Mej vrti 5, med 8. in13. uro,
  • Nova Gorica, Vipavska cesta 13, med 8. in13. uro,
  • Kranj, Gosposvetska ulica 12, med 8. in 13. uro,
  • Koper, Verdijeva 11, med 8. in13. uro,
  • Celje, Gregorčičeva 5a, med 8.00 in 13.00 uro.


Akcijska cena 24,40 EUR velja izključno v tednu med 26.3. in 30.3.2018 - ob svetovnem dnevu voda, ki ga obeležujemo 22.03.
Vzorec je potrebno dostaviti v sterilni embalaži, ki jo predhodno dvignete na zgoraj navedenih naslovih.
Naročnik analize se ob naročilu strinja, da se rezultati analize lahko uporabijo v raziskovalne namene. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno.
Dodatne informacije so dostopne na spletni strani www.nlzoh.si.