JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ODVOZ ODPADKOV - DEL NASELJA GORTINA


Stanovalce dela naselja Gortina, kjer se izvaja izgradnja kanalizacijskega omrežja, obveščamo, da bomo zaradi izvajanja del in s tem popolne zapore odsekov cest, ki onemogočajo izvajanje rednega odvoza gospodinjskih odpadkov, omogočili odlaganje odpadkov v NADOMESTNE ZABOJNIKE, ki bodo postavljeni pri hiši Gortina 78 - "Ovničeva hiša".

Na omenjeni lokacijo bodo zabojniki postavljeni od ponedeljka, 11.6.2018.

Prosimo in pozivamo vas, da odpadke v zabojnike obvezno odlagate v PVC vrečkah ter da v zabojnike ne odlagate tekočih odpadkov ali odpadkov, ki bi povzročali razširjanje smradu v okolico.

Prosimo za razumevanje!