JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

UPORABNIKI PITNE VODE V NASELJU GORTINA


Obveščamo, da poteka intervencijsko popravilo okvare na območju naselja Gortina (od HŠ 128 do HŠ 144 b), zato bo motena oskrba s pitno vodo.

Okvaro bomo poskušali sanirati v čim krajšem možnem času, odjemalce pa prosimo za razumevanje.