OBRAZCI IN VLOGEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Obrazci in vloge

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. za območja občin Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju, ki jih oskrbuje s pitno vodo in v kolikor upravlja tudi s kanalizacijskimi sistemi, določa pogoje priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, izdaja projektne pogoje in mnenja vezana na gradnjo objektov za pridobitev gradbenih dovoljen in gradnjo objektov. Ostali obrazci, ki so povezani z graditvijo objekta pa najdete v »Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov« v UR listu RS 36/2018 oz. na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1840/pravilnik-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov


Tukaj lahko izpolnete e-vloge in e-obrazce, lahko pa jih snamete v pdf-formatu oz. word-formatu in jih izpolnjene vrnete na naš sedež podjetja v tajništvo ali po elektronski pošti na naslov info@jkp-radlje.si