OBRAZCI IN VLOGEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Obrazci in vloge

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. za območja občin Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju, ki jih oskrbuje s pitno vodo in v kolikor upravlja tudi s kanalizacijskimi sistemi, določa pogoje priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, izdaja projektne pogoje in soglasja vezana na urejanje prostora in opremljanje tega z vodovodnimi in kanalizacijskimi napravami in objekti.


Tukaj lahko izpolnete e-vloge in e-obrazce, lahko pa jih snamete v pdf-formatu oz. word-formatu in jih izpolnjene vrnete na naš sedež podjetja - tajništvo.