JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ANKETA 2023 – zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev


Spoštovani uporabniki komunalnih storitev !

Vabimo Vas, da sodelujete v Anketi zadovoljstva uporabnikov komunalnih storitev.

S politiko kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015 smo se zavezali izvajati kakovostne in uporabnikom prijazne komunalne storitve.
Zahteve in pričakovanja uporabnikov preverjamo letno z analiziranjem in vrednotenjem podatkov in informacij, pridobljenih tudi z anketiranjem uporabnikom komunalnih storitev.
Da bi sodelovanje v anketi še bolj približali uporabnikom naših storitev, smo se odločili za izvedbo spletne ankete, v kateri lahko uporabniki enostavno preko osebnega računalnika ali mobilnega telefona podate svojo oceno na vprašanja o kakovosti posameznih komunalnih storitev, ki jih uporabljate.

Sodelovanje v spletni anketi je anonimno,

Posamezni anketiranec lahko sodeluje v anketi samo enkrat.

Dostop do ankete je na naslovu: