JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

MOTENA DOBAVA PITNE VODE - ZGORNJA MUTA


Zaradi okvare na omrežju bo danes motena dobava pitne vode za občane na Zgornji Muti. Okvaro bomo poskušali sanirati v čim krajšem možnem času.

Prosim za razumevanje.