JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

OBVESTILO - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V OBČINI RADLJE OB DRAVI


Spoštovani občanke in občani občine Radlje ob Dravi, 

obveščamo vas o spremembi izvajalca storitev vzdrževanja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Radlje ob Dravi.

Od leta 2015, ko je občina Radlje ob Dravi z Odlokom ustanovila javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava d.o.o. (KIČ d.o.o.), je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi za KIČ d.o.o. kot pogodbeni partner izvajalo vse storitve vzdrževanja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Letos poleti se je KIČ d.o.o. odločila zamenjati izvajalca in je na javnem razpisu za izvajanje te dejavnosti izbrala podjetje Komunala Odtok iz Maribora.
Občane in občanke, uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Radlje ob Dravi obveščamo, da s 1.12.2022 Javno komunalno podjetje preneha izvajati storitve vzdrževanja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Radlja ob Dravi.

Prosimo, da se v bodoče (od 1.12.2022 dalje) občani in občanke občine Radlje v zvezi s stanjem in pripombami glede delovanja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter naročil za odvoz blata iz greznic in malih čistilnih naprav obračate na nove kontaktne številke: GSM: 041 80 80 40 oz. 059 935 440 ali na sedež podjetja KIČ d.o.o., Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi