JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Obvestilo o vplivu na kakovost pitne vode


ZADEVA: HIŠNE VODOVODNE INSTALACIJE - Obvestilo o vplivu na kakovost pitne vode

Spoštovani!

V naslednjem mesecu se začenja novo šolsko leto. Objekti šol in vrtcev v obdobju počitnic niso obratovali, poraba pitne vode v omrežju je bila minimalna ali pa je na določenih delih objekta ni bilo. S tem dopisom vas želimo opozoriti predvsem na interno vodovodno omrežje šolskih stavb. Interna omrežja šolskih stavb so precej razvejana in dolga, zato imajo vpliv na kakovost pitne vode, ki iz njih priteče. V času počitnic je poraba vode v šolah omejena in zato lahko prihaja do zastajanja vode v omrežju oziroma na delih omrežja.

V zvezi z zgornjimi ugotovitvami Vas v skladu z 9. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) in priporočilom zdravstvenega inšpektorata Dravograd, preventivno obveščamo in opozorimo na težave, ki se lahko pojavijo v hišni vodovodni instalaciji v primeru, ko se vodovodno omrežje v objektih uporablja le občasno in ne neprekinjeno.

V vsakem vodovodnem omrežju kjer se voda zaradi nestalnega odvzema ustrezne količine pitne vode zadržuje predolgo, se ustvarijo ugodni pogoji za povečanje števila mikroorganizmov, ki so v vsaki pitni vodi prisotni, seveda v številu, ki ga dovoljuje pravilnik o pitni vodi.

Zastajanje vode v omrežju zaradi neredne uporabe zaradi dviga temperature v cevovodu ustvarja pogoje, ki omogočajo rast mikroorganizmov in s tem slabšanje kakovosti pitne vode do meje, ki je lahko zdravju škodljiva.

Zato pred začetkom šolskega leta ne pozabite pregledati celotnega vodovodnega omrežja in odpraviti morebitne napake. Poskrbite za intenzivno izpiranje omrežja, da bo v njem sveža voda. Preglejte in po potrebi očistite izlivke. Po potrebi priporočamo, da poskrbite tudi za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Navedene ukrepe svetujemo po vsakih daljših počitnicah in občasno tudi sicer.

Prepričani smo, da boste naše navodilo in priporočilo upoštevali in z navedenimi ukrepi izločili morebitni vpliv hišne instalacije na kakovost pitne vode.

S spoštovanjem !

Pripravil:
Vodja oskrbe s pitno vodo
Palko Kristijan

Direktor:
mag. Gregor Ficko

 

obvestilo_o_vplivu_na_kakovost_pitne_vode_2016.pdf