JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

ODLAGANJE ODPADNIH JEDILNIH OLJ IN MAŠČOB IZ GOSPODINJSTEV V OBČINI PODVELKA


V družbi Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. si prizadevamo za osveščanje občanov o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov ter o skrbi za čisto in zdravo okolje. Tako smo se skupaj z občino Podvelka lotili problematike odpadnih jedilnih olj in maščob, ki so jih gospodinjstva sedaj večinoma odlagala v odtoke ter s tem povzročila okoljsko in gmotno škodo. Ko jedilna olja, maščobe in masti zlivamo v umivalnike, odtoke ali stranišča, se v ceveh ustvarijo koagulirani čepi, ki lahko postopoma omejijo pretok odpadne vode iz gospodinjstva in povzročijo zamašitev kanalizacijskih cevi; hkrati pa se pojavijo težave pri procesu čiščenja na bioloških čistilnih napravah.
  
Občane občine Podvelka obveščamo, da smo v naseljih Brezno, Podvelka, Javnik, Ožbalt, Zg. Kapla in Lehen na lokacije ekoloških otokov postavili dodatne posode za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev. Zbirne posode so postavljene na vidna mesta in označene s pripadajočimi oznakami.

Zbrano odpadno jedilno olje bomo odpeljali na predelavo v bio – dizel, zato vse uporabnike prosimo in pozivamo, da v zbirne posode ne zlivajo odpadnih motornih olj.

Za pozitivni sprejem novosti in za pomoč pri izboljšanju okolja, v katerem živimo, se vsem vnaprej zahvaljujemo.