JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

OKVARA NA JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU - SPLAVARSKA ULICA VUZENICA


Zaradi okvare na vodovodnem omrežju obveščamo odjemalce pitne vode na območju Splavarska ulica Vuzenica, Občina Vuzenica, da bo motena dobava pitne vode.

Okvaro bomo poskušali sanirati v čim krajšem možnem času.

Prosimo za razumevanje.