JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

OKVARA NA OMREŽJU SPODNJA VIŽINGA - FARME DNE 28.12.2021


Zaradi okvare na omrežju bo motena oskrba s pitno vodo.

Okvaro bomo poskušali sanirati v čim krajšem možnem času.Prosimo za razumevanje