JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Preklic obvestila o prepovedi vožnje tovornih vozil na makadamskih lokalnih cestah in javnih poteh v O bčini Podvelka


Prekliče se obvestilo z dne 8.1.2014 o prepovedi vožnje tovornih vozil na makadamskih lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Podvelka.