JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

PREPOVED VOŽNJE TOVORNIH VOZIL ZARADI RAZMOČENOSTI TERENA NA OBMOČJU OBČINE VUZENICA


Vse uporabnike javnih cest na območju Občine Vuzenica obveščamo da je, zaradi otoplitve in precejšnje razmočenosti terena, prepovedana vožnja tovornih vozil na makadamskih lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih cestah, ki presegajo osno obremenitev 4 ton, oz. 6 ton na asfaltnih cestah, v času od 00.00 zjutraj do 24. ure zvečer.

Prepoved vožnje velja od 22.02.2023 do preklica.

Proti kršiteljem bodo uvedeni ustrezni ukrepi.