JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

SPREMEMBA REŽIMA ODVOZA ODPADKOV S POKOPALIŠČ V ZIMSKIH MESECIHJavno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, ki v sklopu izvajanja storitev javne gospodarske službe vzdrževanja pokopališč na območju občin Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju izvajamo pokopališko dejavnost, obveščamo najemnike grobov o spremembi režima odvoza odpadkov s pokopališč v zimskih mesecih.

V zimskih mesecih je pričakovati manjše količine pridelanih odpadkov, zato bomo zaradi znižanja stroškov, v skladu z elaboratom oblikovanja cen, s pokopališč odstranili polovico smetnjakov. Nov režim odvoza odpadkov začne veljati z dnem 1. 12. 2021 in bo veljal do 31. 3. 2022.

Vljudno vas prosimo, da v smetnjake na pokopališčih ne odlagate drugih odpadkov iz lastnega gospodinjstva, saj so namenjeni izključno odpadkom s pokopališč.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo!