JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

SPREMEMBA REŽIMA ODVOZA ODPADKOV ZARADI PRAZNIKA 5. APRILA -VELIKONOČNI PONEDELJEK


KOCEROD,  družba  za  ravnanje  z  odpadki  d.o.o. obvešča  vse  občane,  ki  so vključeni v redni odvoz gospodinjskih  odpadkov v občinah: Radlje ob Dravi, Muta,  Vuzenica,  Podvelka  in  Ribnica  na  Pohorju,  da  se  bo  zaradi praznika:  5. aprila odvoz odpadkov izvajal z enodnevnim zamikom vse do četrtka.

BIO odpadki se bodo odvažali po rednem razporedu v petek 9. aprila.

Vse  občane  naprošamo,  da  zabojnike -kante  postavijo  pravočasno  na odjemna mesta in jih tam pustijo do opravljene storitve odvoza odpadkov !

Za razumevanje se zahvaljujemo in želimo vsem uporabnikom naših storitev prijetne velikonočne praznike