JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

SPREMEMBA REŽIMA ODVOZA ODPADKOV ZARADI PRAZNIKA 8. FEBRUARJA IN VEČJE OKVARE VOZILAJavno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča vse občane, ki so vključeni v redni odvoz gospodinjskih odpadkov, da se bo zaradi praznika: 8. februarja odvoz odpadkov izvajal z enodnevnim zamikom.

Na relacijah, kjer se odvoz odpadkov izvaja na vsakih 14 dni z dodatno rumeno vrečko, se bo odvoz odpadkov izvajal v popoldanskem času zaradi večje okvare smetarskega vozila.

Vse občane naprošamo, da zabojnike - kante postavijo pravočasno na odjemna mesta in jih tam pustijo do opravljene storitve odvoza odpadkov!

Hvala za razumevanje!