JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Sprememba režima odvoza odpadkov zaradi praznika 8. februarja


Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča vse občane, ki so vključeni v redni odvoz gospodinjskih odpadkov, da se bo zaradi praznika: 8. februarja odvoz izvajal z zamikom – en dan kasneje.

Vse občane naprošamo, da zabojnike – kante postavijo pravočasno na odjemna mesta.

Hvala za razumevanje !