JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ZAPIRANJE VODE NA POKOPALIŠČIH V UPRAVLJANJU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA RADLJE OB DRAVI


Obiskovalce pokopališč obveščamo, da se bo do petka, 25.11.2022 na vseh pokopališčih, s katerimi upravljamo, zaprla voda za zalivanje. Preventivni ukrep pred prihodom zime izvedemo vsako leto, saj lahko nizke temperature povzročijo poškodbe na vodovodnih ceveh. Voda bo iz pip zopet pritekla spomladi, ko se temperature zvišajo nad ledišče.