RAVNANJE Z ODPADKI - EKOLOŠKE ZBIRALNICEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Ekološke zbiralnice

Ekološke zbiralnice


Ločeno zbiranje odpadkov pomeni ločevanje različnih vrste odpadkov kot so papir, steklo, plastenke, pločevinke. Za biološke organske odpadke je predvidena postavitev zabojnikov v letu 2010.

Ekološko zbiralnico predstavljajo tri barvno razpoznavne posode:

  • v posodo z modrim pokrovom se odlaga plastika in pločevinke,
  • v posodo z rdečim pokrovom se odlaga papir in karton,
  • v posodo z rumenim pokrovom se odlaga steklena embalaža.

Ob ekološko zbiralnico se ne smejo odlagati ostali komunalni odpadki, večji kosovni odpadki in nevarni odpadki.

Ekološke zbiralnice so postavljene v bližini strnjenih bivalnih objektov, centrih vasi ter v bližini večjih trgovskih centrov, šol in vrtcev.

Seznam lokacij: