LOČENO ZBIRANJE ODPADKOVJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Ločeno zbiranje odpadkov

Zakaj ločeno zbiramo gospodinjske odpadke?

Strategija koncepta gospodarjenja z odpadki je preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje njihovih količin in ponovna uporaba, ki je vezana na ločeno zbiranje odpadkov že na samem izvoru. S tem bomo zmanjšali količino odloženih odpadkov, razbremenili odlagališče nenevarnih odpadkov Gortina - Muta, ki se sooča s prenapolnjenostjo in prispevali k manjši obremenjenosti okolja.

Slovenski industriji bomo zagotovili stalen vir surovin in ponovno uporabo odpadkov, prispevali bomo k urejenemu življenjskemu okolju in kakovostnejšemu življenju v našem mestu ter okolici.

Kako se bomo lotili ločenega zbiranja odpadkov?

Vsako gospodinjstvo lahko z ustreznim načinom zbiranja odpadkov v svojih zabojnikih pripomore k čistejšemu okolju in v veliki meri vpliva na zmanjševanje količin odloženih odpadkov.

V gospodinjstvih se bomo morali organizirati tako, da bomo ločevali papir in karton, steklo, plastiko, pločevinke in drugo embalažo. Ostale odpadke, ki ne sodijo med nevarne odpadke, pa bomo kot doslej odlagali v posodo za komunalne odpadke.

Da bi v gospodinjstvu lažje vzpostavili svoj sistema, vam predlagamo, da ločeno zbrane odpadke (steklenice, papir, pločevinke, plastično in drugo embalažo) zbiramo v eni škatli ali vreči in jih nato razvrstimo v najbližji ekološki otok v ustrezne posode ali v zbirna centra (Radlje in Muta).

Nepravilno odloženi odpadki in odpadki, ki se kopičijo na divjih odlagališčih, kazijo podobo naše občine. Zato je pomembno, da jih ne odlagamo kjerkoli, ampak v samo za to namenjene posode.