NEVARNI ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Nevarni odpadki

Tudi v gospodinjstvih nastajajo nevarni odpadki, ki vsebujejo škodljive snovi. Zaradi nevarnosti okolju zahtevajo posebno pozornost. Ne smemo jih odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov poteka v vseh 5. občinah enkrat v koledarskem letu (mesec oktober) z mobilno ekološko zbiralnico.
O akciji vas bomo prehodno obvestili.

Tipični nevarni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu so:

  • barve, laki, topila in lepila, lužila, razredčila,
  • pesticidi,
  • pralna in čistilna sredstva,
  • kozmetika,
  • zdravila,
  • gospodinjska olja, stara goriva in stara motorna olja,
  • akumulatorji,
  • gospodinjske baterije.


Na tisoče vsakdanjih gospodinjskih produktov, kot so varekina, odstranjevalci barv, risalni pripomočki, vsebujejo strupene primesi. Ko jih kupimo, nase prevzamemo odgovornost, da jih porabimo ali se jih znebimo na varen in okolju prijazen način.

Zlivanje strupenih snovi v odtok, greznico ali kanalizacijo uničuje mikroorganizme, ki pomagajo po naravni poti razgrajevati ostale odpadke. Prav tako lahko skozi razpoke v kanalizacijskih ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo zajetja pitne vode ali vode namenjene zalivanju kmetijskih izdelkov.

Zato takšne odpadke (fitofarmacevtski) oddajte:

  • na zbirnem centru (Radlje in Muta);
  • v premičnem zbiralniku nevarnih odpadkov (v akciji zbiranja nevarnih odpadkov).


V nasprotnem primeru škodujemo okolju, sebi in svoji družini.