RAVNANJE Z ODPADKI - PAPIRJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Papir

Papir

PAPIR ODLAGAMO V POSODO Z RDEČIM POKROVOM

V to posodo odlagamo:

  • časopis, revije, prospekte, listine, knjige, kataloge, brošure, šolske zvezke,
  • pisma in kuverte, ovojni papir, papirnate vrečke, zmečkan papir,
  • kartonske škatle in embalažo za prehrambene izdelke (riž, sol, testenine, otroška hrana),
  • kose lepenke,
  • ostala papirnata embalaža.


Vse škatle stisnemo ali raztrgamo!

V to posodo ne odlagamo

  • plastificirane in oslojene papirne embalaže (npr. mlečne embalaže, embalaže sadnih sokov, ipd.).