RAVNANJE Z ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Ravnanje z odpadki

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Ko Cerod d.o.o. z dne 26. 2. 2021, je družba Ko Cerod novi nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije in to od 01.04.2021 dalje.

Vse uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in zbiranja odpadkov kontaktirate družbo Ko Cerod d.o.o..

URNIK 2022

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNIH CENTROV