RAVNANJE Z ODPADKI OBČINA MUTAJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Občina Muta

Ekološki otoki - lokacije:

  • BISTRIŠKI JAREK - pri Kovaču
  • ZG.MUTA - poleg župnišča
  • ZG.MUTA - pri OŠ
  • ZG.MUTA - Glavni trg (Verdinekova stara hiša)
  • SP.MUTA - Kovaška ulica 1
  • ZG.MUTA - Flisovo naselje (samo steklo)
  • GORTINA - Ribičje (proti Erhardu)
  • KARAVANING - Srednja Šola