RAVNANJE Z ODPADKI OBČINA PODVELKAJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Občina Podvelka

Ekološki otoki - lokacije:

 • BREZNO - pri gasilskem domu
 • OŽBALT - pri pošti (pri gasilskem domu)
 • POTOČNIKOV JAREK (pod mostom)
 • LEHEN - pri stari Oš
 • BREZNO - pri cerkvi
 • OŽBALT - pri OŠ (za Petrolom)
 • PODVELKA - nad Marlesom
 • KAPLA - nasproti OŠ (parkirišče)
 • KAPLA - ČRMENICA (pri Žajdlu)
 • KAPLA - Klemen
 • POTOČNIKOV JAREK - Hanuštrov mlin
 • VURMAT
 • Elektrarna Vuhred - Janževski vrh 4