RAVNANJE Z ODPADKI OBČINA VUZENICAJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Občina Vuzenica

Ekološki otoki - lokacije:

 • SV.PRIMOŽ - pod šolo v smeri spomenika NOB
 • SV.VID - pri igrišču
 • VUZENICA - Pohorska cesta pri mostu
 • VUZENICA - Sejmarska ulica - pri kinodvorani
 • VUZENICA - Pri zdravstvenem domu
 • VUZENICA - Sp. Trg - pri Reku
 • VUZENICA - Pohorska cesta pri transformatorju
 • VUZENICA - Zg. trg 6 (bivši Kroj)
 • VUZENICA - za OŠ (parkirišče za šolo)
 • SV.VID - pri Helblu (Sv. Vid 25)
 • VUZENICA - Elektrarniško naselje
 • DRAVČE - križišče Dravče - Trbonje