SUHO - MOKRO ZBIRANJE ODPADKOVJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Suho - mokro zbiranje odpadkov

Na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ( Ur. list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 ) bo JKP Radlje ob Dravi po 1. septembru 2011, prenehalo z odlaganjem neobdelanih komunalnih odpadkov na odlagališču Gortina - Muta. Zaradi tega, moramo v vseh petih občinah zagotoviti odvoz odpadkov na eno izmed odlagališč komunalnih odpadkov, ki obratujejo skladno z zakonodajo, hkrati pa s tem načinom zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov prehajamo v sistem regijskega odlaganja odpadkov KOCEROD.

Da bomo izpolnjevali zahteve po zakonodaji, moramo pričeti z ločenim zbiranjem odpadkov iz gospodinjstva.


Na JKP Radlje ob Dravi smo se odločili, da preidemo na sistem oddajanja in zbiranja gospodinjskih odpadkov SUHO - MOKRO, kot so jih sprejele ostale Koroške komunale zaradi nuje zagotavljanja zadostnih količin ločeno zbranih frakcij, ki smo jih po veljavni zakonodaji dolžni zbrati. Tako je predvideno, da je ločeno zbranih odpadkov po osebi 134,00 kg letno.

Napotki za ločevanje odpadkov na suho in mokro frakcijo na območjih, kjer se vrši prevzem in odvoz gospodinjskih odpadkov - območja v naseljih, kjer imajo občani posode za odpadke.

ZA NAMEN ZBIRANJA SUHO - MOKRO BOMO OBČANOM DOSTAVILI ŠE ENO DODATNO POSODO ZELENE BARVE, ki bo namenjena za SUHO zbiranje komunalnih odpadkov.

Zaradi nepravilnosti, ki se pojavljajo pri ločevanju odpadkov smo pripravili nekaj praktičnih napotkov, ki bodo gospodinjstvom v pomoč pri ločevanju odpadkov.

V zabojnik ZELENE BARVE z napisom 'suhi odpadki' odlagajte:

 • papir (časopisi, revije, katalogi, pisarniški papir, karton, lepenka in ostala papirna embalaža vključno s tetrapak embalažo)
 • plastika (plastenke pijač in živil, čiste plastenke pralnih sredstev, čisti plastični kozarci, folija, plastične vrečke, stiropor ter drugi drobni odpadki iz plastike)
 • kovine (pločevinke vseh vrst, čiste konzerve).
Vse odpadke, ki jih odložite med 'suhe odpadke', bodo delavci v prebiralnici ročno prebirali, zaradi česar je zelo pomembno, da odpadkov ne odlagate v zabojnike v zavezanih vrečah, pač pa jih stresite iz vrečk. Star papir zaradi lažjega prebiranja povežite skupaj z vrvico ( večje količine pa oddajte v Zbirni center ). Preden oddate odpadno embalažo, jo očistite vseh vrst ostankov ter sperite z vodo. Tako ni razloga, da bi se zabojnik umazal. Zaradi manjšega volumna je odpadno embalažo priporočljivo stisniti. V zabojnik za 'suhe odpadke' odlagajte smo čiste in uporabne odpadke. V primeru, da za katerega od odpadkov ne veste, ali spada v zabojnik za 'suhe' oziroma 'mokre odpadke', ga odložite v zabojnik za 'mokre odpadke'.

V posodo-zabojnik ČRNO-SIVE BARVE z napisom 'mokri odpadki' odlagajte vse ostale komunalne odpadke, ki se ne reciklirajo in ne spadajo med nevarne odpadke:

 • ostanki hrane (vsi olupki od sadja in zelenjave, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne vrečke ...),
 • embalaža z ostanki hrane (umazane konzerve, ovojni papir od masla in podobno ...),
 • tube z ostanki hrane,
 • umazane papirnate brisače in papirnati robčki, plenice za enkratno uporabo ...


Odpadno jedilno olje ne odlagajte v zabojnik za 'mokre' odpadke ali zlivajte v odtoke, pač pa ga pripeljite v zbirni center za odpadke v Radlje ob Dravi ali na Odlagališče Muta.

Nekomunalni odpadki

, kot so pokošena trava, porezane veje in grmičevje, ostanki poljščin ter lesni pepel, ne spadajo v zabojnik za 'suho' in ne v zabojnik za 'mokro' frakcijo odpadkov , lahko pa jih pripeljete na odlagališče Muta. Organske odpadke je priporočljivo kompostirati, odpadni lesni pepel pa lahko uporabite kot mineralno gnojilo.

Osnovni pogoj za ločeno zbiranje odpadkov doma je ureditev domačega-pisarniškega ekološkega kotička , ki ga sestavljata dva koša - eden za 'suhe' in drugi za 'mokre' odpadke. S tem že v stanovanju pravilno ločujete odpadke. Polna koša preprosto odnesete in stresete v primeren zabojnik pred hišo.

Na zabojnike bomo pritrdili nalepke, na katerih bo jasno napisano, kateri odpadki se v zabojnik odlagajo.

Odvoz odpadkov se bo vršil na enak način, kot do sedaj, vendar izmenično suho in mokro zbiranje, torej bodo posamezne vrste odpadkov odvažale v intervalu 14 dni ( vsako posodo bomo praznili 2x mesečno ).

Z zbiranjem odpadkov po novemu sistemu bomo pričeli predvidoma s 1.5.2011.

Dodatni 120 l oziroma 240 l zabojnik zelene barve bo strošek posameznega gospodinjstva ( z možnostjo plačila na več obrokov ), ki bo znašala ……. € za 120 l, oziroma …….. € za 240 l .

OBVEŠČAMO VSE OBČANE, DA EKO OTOKI OSTANEJO. IN VAS PROSIMO, DA KLJUB SUHO MOKREMU ZBIRANJU ŠE NAPREJ UPORABLJATE NAČIN ZBIRANJA NA EKO OTOKIH, KER NA TA NAČIN ZMANJŠUJEMO STROŠKE ODVOZA ODPADKOV. ZBRANE ODPADKE Z EKO OTOKOV NAMREČ DIREKTNO ODDAJAMO POOBLAŠČENEMU PODJETJU: GORENJE SUROVINA IN SE TAKO IZOGNEMO DODATNIH TRANSPORTNIH STROŠKOV.

Opozarjamo vas na kazenske določbe Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji ( Ur. list RS 132/2004 ).

58 člen

Z globo 292 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:

 • 1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 14. člen, ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 35. člen,
 • 2. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 36., 37., 38. in 39. člena,
 • 3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 39. člena,
 • 4. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (52. člen),
 • 5. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemlji ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (44. člen),
 • 6. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (43. člen),
 • 7. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij,