ZBIRNI CENTRIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Zbirni centri

Delovni čas zbirnih centrov

Delovni čas zbirnega centra Radlje:
pon.-pet.: 8.00 do 15.00 ure
torek: 8.00 do 17.00 ure
sobota: 8.00 do 12.00 ure


Delovni čas zbirnega centra Muta - Vuzenica:
pon.-pet.: 8.00 do 15.00 ure
četrtek: 8.00 do 17.00 ure
sobota: 8.00 do 12.00 ure

Navodila za oddajanje ločenih frakcij

V Zbirnem centru JKP Radlje ob Dravi lahko občanke in občani oddajo vse ločene frakcije iz priloge, ki prikazuje seznam nevarnih komunalnih odpadkov (Tabela 1) in nenevarnih komunalnih odpadkov (Tabela 2). Vse naštete frakcije morajo biti pred oddajo ločene in ustrezno pakirane in zaprte, da ne pride do izlitja nevarnih tekočin, kot so barve, olja in laki.

Za prevzem večjih količin predvsem nevarnih odpadkov je le-te potrebno plačati po veljavnem ceniku JKP Radlje ob Dravi (količine večje od 5 L). Prav tako je potrebno plačati večje količine mešanih komunalnih, gradbenih odpadkov, zelenega odreza (količine večje do 0,5 m3/mesec). Cenik je objavljen na spletni strani JKP Radlje ob Dravi in izobešen v Zbirnem centru Radlje ob Dravi.

Odpustki plačila za pravne osebe ne veljajo, zato morajo plačati celotno oddano količino.

V Zbirnem centru je vedno prisoten delavec, ki občanom pomaga pri dajanju različnih informacij ter pri razvrščanju pripeljanih frakcij.

navodila-za-oddajanje-locenih-frakcij.pdf