JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

POZIV POSLOVNIM SUBJEKTOM, KI JIM JE ZAČASNO PREPOVEDANO OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI


Spoštovani poslovni partnerji - poslovni subjekti, 

če Vam je bilo na osnovi zakonsko predpisanih omejitev opravljanja dejavnosti po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, UL RS, št. 143/2020 z dne 15.10.2020 (na povezavi https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020143.pdf, upoštevajoč vse nadaljnje omejitve zaradi razglašene epidemije), prepovedano opravljanje dejavnosti in v tem obdobju ne boste izvajali aktivnosti, vezanih na naše storitve javne službe, ste upravičeni do oprostitve plačila komunalnih storitev za čas trajanja prepovedi opravljanja poslovne dejavnosti.

Oprostitev plačila komunalnih storitev lahko uveljavljate s priloženo izpolnjeno izjavo, ki nam jo posredujte na elektronski naslov info@jkp-radlje.si

Na osnovi prejete izpolnjene in podpisane izjave Vam za čas trajanja prepovedi do dne prenehanja prepovedi ne bomo zaračunali storitev.

Izjava poslovnega subjekta s podatki o začasni prekinitvi izvajanja poslovne dejavnosti na osnovi z Odlokom predpisani začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, je informacija javnega značaja. V primeru ugotovitve neverodostojnosti podatkov na izjavi, bomo o tem morali obvestiti Tržni inšpektorat RS in Finančno upravo RS.

Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije nas pokličite na tel. 887 11 05 ali napišite elektronsko sporočilo na info@jkp-radlje.si
 
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.


Priloga: