JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

POZIV PRAVNIM SUBJEKTOM NA OBMOČJU OBČIN RADLJE OB DRAVI, MUTA, PODVELKA, VUZENICA IN RIBNICA NA POHORJU


Pozivamo vse pravne subjekte na področju občin Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Muta in Vuzenica, ki so na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 25/2020 z dne 15.03.2020) prekinili z izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, da z redno pošto na naslov podjetja (dostopen na spletni strani) ali na elektronski naslov info@jkp-radlje.si posredujejo naslednjo izjavo zaradi začasne prekinitve poslovne dejavnosti:Pravnim subjektom, ki bodo podpisali izjavo o začasni prekinitvi poslovne dejavnosti, do preklica izrednega stanja s strani Vlade RS komunalnih storitev ne bomo obračunavali v skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije Covid-19 ne izvajajo javnih storitev, le-teh uporabnikom tudi ne zaračunajo.

Izjava pravnega subjekta, da je na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 25/2020 z dne 15.03.2020) prekinil z izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, je informacija javnega značaja in bo objavljena na spletni strani www.jkp-radlje.si.

V primeru ugotovitve neverodostojnosti podatkov bo JKP Radlje ob Dravi obvestilo Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) in Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).