ČRPANJE GREZNICJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Črpanje greznic

Črpanje greznic izvajamo po naročilu lastnika oz. upravnika glede na zahtevnost terena in to:

  • Specialno vozilo za čiščenje kanalizacije in črpanje blata iz greznic: MAN TG 284 s cisterno velikosti 8 m3,
  • Traktor Same 100 s cisterno CREINA velikosti 3,5m3.