JKP RADLJE OB DRAVI - O PODJETJUJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

O podjetju

Lastniška struktura osnovnega kapitala

 • Občina Radlje ob Dravi: 37,06%
 • Občina Muta: 20,80%
 • Občina Vuzenica: 18,21%
 • Občina Podvelka: 16,38%
 • Občina Ribnica na Pohorju: 7,55%

Dejavnosti podjetja

 • Oskrba s pitno vodo,
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • Pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov,
 • Izvajanje gradbenih in instalacijskih del,
 • Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin ter zimska služba.

Opis

Družba je pravna naslednica KOMUNALNEGA PODJETJA Radlje ob Dravi, katerega ustanovitelj je bil leta 1959 Občinski ljudski odbor Radlje ob Dravi. Podjetje je v obdobju do leta 1973 poslovalo pod firmo KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE, po letu 1973 pa zopet kot KOMUNALNO PODJETJE Radlje ob Dravi. Leta 1994 se je podjetje statusno preoblikovalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v družbo z omejeno odgovornostjo kot javno podjetje. Od tega časa dalje podjetje posluje pod firmo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o.

Certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015