PROJEKTI - ARHIV | JKP RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Projekti - arhiv

Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.Ker z ukrepi za blaženje podnebnih sprememb ne bomo preprečili podnebnih sprememb in njihovih vplivov, moramo razmišljati o ukrepih za prilagajanje na neizogibne posledice podnebnih sprememb. Negativne posledice podnebnih sprememb lahko povzročijo katastrofalno stanje (pomanjkanje zdrave pitne vode, vodni viri, poplave, plazovi, erozija tal,…) za zdravje ljudi, gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Na hitrost prilagajanja pomembno vpliva stopnja osveščenosti, zato z izvedbo projektnih aktivnosti (izgradnja komunalne čistilne naprave in okoljevarstvene vsebine – pravljične urice, čistilna akcija, ogled čistilne naprave, pohod s predavanjem, …) spodbujamo osveščenost z okoljevarstvenimi vsebinami, prenaša se znanje in zavedanje o pomenu varstva okolja na mlajše rodove. Prav tako omogočamo učinkovitejši prenos znanja in inovacij v prakso. Vse to je glavni namen izvedbe projekta »Komunalna čistilna naprava Ožbalt«.

Projekt vključuje ranljive ciljne skupine, ki živijo na območju LAS MDD. Te skupine so: mladi do 30 leta starosti, starejši brezposelni, ženske, invalidi in upokojenci. V naselju Ožbalt (Občina Podvelka) se bo zgradila kanalizacijska infrastruktura. Vsem prebivalcem obravnavanega območja bo urejena kanalizacijska infrastruktura dostopna ne glede na njegove osebne okoliščine, kot je narodnost, rasa ali etnični izvor, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine. Okoljevarstvene vsebine, ki jih bodo izvajali partnerji v projektu bodo dostopne vsem ranljivim skupinam na območju 5 občin LAS MDD.

Aktivnosti projekta »Komunalna čistilna naprava Ožbalt«:
  • AP1: Koordinacija in vodenje projekta
  • AP2: Izgradnja komunalne čistilne naprave Ožbalt
  • AP3: Okoljevarstvene vsebine JKP Radlje v sodelovanju z OŠ – nakup materiala
  • AP4: Pravljična urica v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi na temo okolje in ekologija – nakup lesene igrače
  • AP5: Pohod s predavanjem na temo varstva okolja in narave, ki ga bo organiziralo Planinsko društvo Ožbalt - Kapla


OPIS PROJEKTA - Komunalna čistilna naprava Ožbalt

Znesek, višina sredstev:275.694,17 €
Viri sofinanciranja:Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Znesek, višina sofinanciranja:77.739,82 €
Status - faza:V teku
Spletna stran:Povezava
Začetek:04.10.2021
Predviden zaključek:Maj 2022.