DRUGE STORITVEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Druge storitve

Izvajanje gradbenih storitev

  • instalacijska dela vodovodnih napeljav,
  • dobava in montaža malih čistilnih naprav ter izajanje vseh instalacijskih del za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • izvedba kompletnih adaptacij sanitarnih prostorov,


V tem sklopu podrobneje predstavljamo urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin ter vzdrževanje javne razsvetljave. Ostale dejavnosti so podrobneje predstavljene na samostojnih straneh.