VZDRŽEVANJE LOKALNIH CESTJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Vzdrževanje lokalnih cest

Vzdrževanje cest in zimsko službo izvajamo za Občino Podvelka, Občino Ribnica na Pohorju in Občino Vuzenica.

Izvajanje dejavnosti ugodno vpliva na enakomernejšo obremenitev kadrovskih zmogljivosti v ćasu zimskega oz. izven sezonskega obdobja.

Zaradi povečanega obsega dela in za zagotavljanje potrebne učinkovitosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti smo priredili notranjo organizacijo, tako da program izvajamo v okviru posebnega oddelka, ki pa je sicer organizacijsko fleksibilen tako, da po potrebi dopolnjuje izvajanja drugih programov dejavnosti.

Zimska služba