UPRAVLJANJE STANOVANJJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Upravljanje stanovanj

V sklopu te dejavnosti upravljamo stanovanja v lasti občinskih stanovanjskih skladov, katerih lastniki so:

  • občina Radlje ob Dravi,
  • občina Muta,
  • občina Podvelka,
  • občina Ribnica na Pohorju.