PRENOVA KOTLOVNICE STANOVANJSKEGA BLOKA NA GLAVNEM TRGU 31 NA MUTIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti

Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti končana, izveden prehod na okolju prijaznejši plinski energetski vir toplotne oskrbe.

V mesecu septembru je potekala prenova več kot 30 let stare kotlovnice stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 31 na Muti. Popolnoma dotrajana kotlovnica, ki je do pomladi letošnjega leta kot energetski vir uporabljala kurilno olje, je bila tehnološko prenovljena v skladu z okoljevarstvenimi smernicami, ki kot energetski vir uvajajo »zeleno energijo«, kamor sodi tudi zemeljski plin. Za rekonstrukcijo kotlovnice, vključno s spremembo energetskega vira so se odločili vsi etažni lastniki objekta.

V sklopu tehnološke prenove je bila vgrajena nova kotlovska oprema nemškega proizvajalca Viessman z novim razvodnim in prečrpalnim sistemom ter obnovljenimi električnimi instalacijami. Zagon nove kotlovnice je bil uspešno opravljen 1. oktobra 2015, ko so bile opravljene tudi vse potrebne varnostne in tehnične meritve sistema. Vsi rezultati meritev ustrezajo veljavnim tehničnim in varnostnim smernicam, ki veljajo za toplotno oskrbo s plinom.

Uporabniki sistema so tako s 1. oktobrom vključeni v sistem ogrevanja s plinom, ki ga za upravnika stanovanjskega objekta dobavlja Petrol Energetika d.d.

Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti Prenova kotlovnice stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 31 na Muti