POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOSTJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Urejanje pokopališč obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

V upravljanju je skupaj 7 pokopališč:

  • občina Muta (Muta staro, Muta-Vuzenica),
  • občina Podvelka (Brezno, Ožbalt, Kapla),
  • občina Vuzenica (Vuzenica staro, Muta-Vuzenica),
  • občina Ribnica na Pohorju (Ribnica).


Pogrebne dejavnosti izvajamo na območju vseh petih občin.Pokopališče Pokopališče Pokopališče