NAVODILA V PRIMERU SMRTIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Navodila v primeru smrti

Nekaj osnovnih napotkov za primer, ko izgubimo bližnjo osebo:

 • v primeru, ko smrt nastopi izven bolnišnice - npr. doma, pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika,
 • pokličite pogrebno službo na dežurno telefonsko številko, kjer se dogovorite za odvoz pokojnika in uredite pogreb,
 • obvestite predstavnika verske skupnosti.

Ko nastopi smrt na domu:


V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zaradi tega je potrebno o smrti obvestiti zdravnika oz. mrliškega preglednika, ki na našem območju opravlja mrliško pregledno službo; to je mrliško pregledna služba v lokalnem zdravstvenem domu. Mrliški preglednik mora najpozneje v osmih urah, ko je bil obveščen o smrti, opraviti pregled v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Po opravljenem pregledu izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu: »Potrdilo o smrti« in »Poročilo o vzroku smrti«. Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno službo Javnega komunalnega podjetja Radlje, ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se pokojnik hrani do upepelitve ali do pogreba. Med čakanjem na prevoz pokojnika v primeru klasičnega pokopa lahko svojci pokojnika uredijo - preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba; v tem primeru je potrebno pripraviti pokojnikovo obleko. V primeru žarnega pokopa izvajalec pogrebne službe pokojnika preobleče v ustrezno z zakonom predpisano obleko, primerno za upepelitev.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali v domu starejših občanov:


V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali v domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno, kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo, kjer boste dobili nadaljnje napotke. Pogrebno podjetje bo opravilo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem, kar sodi k pogrebu. Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari. 

Storitve pogrebne službe:


Pogrebna služba Javnega komunalnega podjetja Radlje uredi vse potrebno za slovo od pokojnika in tako žalujoče v težkih trenutkih razbremeni dodatnih skrbi in poti. Pogrebna služba ima organizirano dežurstvo in je dosegljiva 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Izvajalec pogrebnih storitev poskrbi za:


 • prevzem in prevoz pokojnika,
 • poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo,
 • upepelitev pokojnika,
 • pogrebno opremo,
 • ureditev potrebne dokumentacije,
 • organizacijo pogreba,
 • organizacijo in vodenje protokola poslovilne pogrebne slovesnosti,
 • posredovanje pri objavi osmrtnic,
 • pripravo groba,
 • druge storitve v zvezi s pogrebom glede na želje svojcev,
 • pokop.

Za pogrebno službo pripravite naslednje dokumente pokojnika:


 • osebni dokument pokojnika s fotografijo (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice),
 • v primeru klasičnega pokopa obleko za pokojnega.

Prijava smrti:


Prijavo smrti uredi izvajalec pogrebne službe na podlagi ustrezne dokumentacije.

Upepelitev in pokop:


se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.