NAVODILA V PRIMERU SMRTIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Navodila v primeru smrti

Nekaj osnovnih napotkov za primer, ko izgubimo bližnjo osebo:

 • pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika,
 • v primeru, ko smrt nastopi izven bolnišnice - npr. doma, pokličite pogrebno službo, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb,
 • oglasite se v pogrebnem podjetju, v času delovnih ur, da se dogovorite glede pogreba in groba,
 • obvestite predstavnika verske skupnosti,
 • oddajte osmrtnico

Ko nastopi smrt na domu:

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato je potrebno o smrti obvestiti zdravnika, oz. mrliškega preglednika ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo. V našem območju je to dežurni zdravnik v lokalnem zdravstvenem domu. Mrliški preglednik oz. dežurni zdravnik mora opraviti pregled v najkrajšem času, ko izve za smrt. Po opravljenem pregledu izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, to je; Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti). Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno službo, ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba. Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika uredijo - preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. Zato je potrebno pripraviti obleko.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov:

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestila o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo, kjer vam bodo podani nadaljnji napotki. Pogrebno podjetje bo opravilo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem kar sodi k pogrebu. Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Storitve pogrebne službe:

Pogrebna služba uredi vse potrebno za slovo od pokojnika in tako žalujoče v težkih trenutkih razbremenijo dodatnih skrbi in poti. Pogrebna služba ima organizirano dežurstvo in je dosegljiva 24 ur na dan.

Pogrebno podjetje poskrbi za:

 • prevzem in prevoz pokojnika
 • pogrebno opremo
 • ureditev potrebne dokumentacije
 • poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo
 • upepelitev
 • organizacijo pogreba
 • organizacijo in vodenje protokola poslovilne pogrebne slovesnosti in posredovanje pri objavi osmrtnic
 • priprava groba
 • druge storitve glede na želje svojcev.

Za pogrebno podjetje pripravite naslednje dokumente pokojnika:

 • osebni dokument s fotografijo, (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje),
 • potrjena kartica zdravstvenega zavarovanja,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice)
 • obleko za pokojnega.

Pokop oziroma upepelitev:

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Prijava smrti:

Če je oseba umrla izven zdravstvene ustanove oziroma drugega zavoda, mora smrt prijaviti mrliški preglednik - zdravnik, ki je ugotovil smrt, kot je to zapisano v zakonu o matičnem registru. Če tega ne stori, prijavijo smrt družinski člani ali tisti, s katerim je pokojni živel. Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.