VZDRŽEVANJE LOKALNIH CESTJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Vzdrževanje lokalnih cest

Vzdrževanje cest in zimsko službo izvajamo za Občino Podvelka, Občino Ribnica na Pohorju in Občino Vuzenica.

Izvajanje dejavnosti ugodno vpliva na enakomernejšo obremenitev kadrovskih zmogljivosti v ćasu zimskega oz. izven sezonskega obdobja.

Zaradi povečanega obsega dela in za zagotavljanje potrebne učinkovitosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti smo priredili notranjo organizacijo, tako da program izvajamo v okviru posebnega oddelka, ki pa je sicer organizacijsko fleksibilen tako, da po potrebi dopolnjuje izvajanja drugih programov dejavnosti.

Zimska služba