PODATKI O POSLIH | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

8. Podatki o poslih

A. AVTORSKE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilTrajanje posla


B. DONATORSKE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilaTrajanje posla


C. PREOSTALE SVETOVALNE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilTrajanje posla
vzdrževanje sistema ISO januar 2016 mag. Borut Repše 3.294,60 € 3.294,60 € za leto 2023
vzdrževanje spletnih strani marec 2016 FALKO, Marko Faletič s.p. 976,00 € 976,00 € za leto 2023
revizija sodil april 2023 LOREV d.o.o. 1.464,00 € 1.464,00 € april 2023
svetovalne naloge s področja varstva pri delu oktober 2014 BVD Ravne 2.049,60 € 2.046,60 € za leto 2023
presoja ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 junij 2023 Slovenski inštitut za kakovost 3.765,97 € 3.765,97 € junij 2023
zastopanje v pravdnih zadevah januar-december 2023 Odvetnica Andrej Pikl 757,80 € 757,80 € za leto 2023
notarske storitve oktober, november 2023 Notarka Mirjana Paradiž Verdinek 353,10 € 353,10 € za leto 2023
vodenje skupščine junij 2023 Nevija 288,48 € 288,48 € junij 2023
svetovalne naloge marec, junij 2023 Institut za javne službe 713,70 € 713,70 € za leto 2023