PODATKI O POSLIH | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

8. Podatki o poslih

A. AVTORSKE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilTrajanje posla


B. DONATORSKE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilaTrajanje posla


C. PREOSTALE SVETOVALNE POGODBE


Vrsta poslaDatum sklenitvePogodbeni partnerPogodbena vrednostVrednost izplačilTrajanje posla
vzdrževanje sistema ISO januar 2022 mag. Borut Repše 2.781,60 € 2.781,60 € za leto 2022
vzdrževanje spletnih strani januar 2022 FALKO, Marko Faletič s.p. 695,00 € 695,00 € Za leto 2022
revizija sodil 19.4.2022 LOREV d.o.o. 1.464,00 € 1.464,00 € april 2022
svetovalne naloge s področja varstva pri delu oktober 2014 BVD Ravne 3.026,82 € 3.026,82 € za leto 2022
presoja ISO 9001 4.7.2022 Slovenski inštitut za kakovost 4.666,01 € 4.666,01 € za leto 2022
odvetniške storitve januar 2022 Odvetnica Andrej Pikl 190,44 € 190,44 € za leto 2022
Svetovalne naloge september 2022 Institut za javne službe 1.512,80 € 1.512,80 € za leto 2022