PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

9. Podatki o prejemkih vodstvenih oseb

UpravaOsebno imeDogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnineBoniteteSkupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu -EUR (januar-december 2022)
direktor Meta Zajc Pogorelčnik 4.756,26 € bruto dogovorjeno s pogodbo z dne 1.9.2020 V primeru, da skupščina razreši direktorja brez krivdnega razloga, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika zadnje bruto mesečne plače 0 34.512,26 €