PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

9. Podatki o prejemkih vodstvenih oseb

UpravaOsebno imeDogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnineBoniteteSkupna višina izplačanih prejemkov v pret. letu (2020, bruto in neto)
direktor mag. Gregor Ficko 4.013,28 €
( bruto )
( od 01.01.2020 do 30.9.2020)
V primeru, da skupščina razreši direktorja brez krivdnega razloga, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika zadnje bruto mesečne plače 0 BRUTO PREJEMKI plača: 36.473,34 €
delovna uspešnost: 4.164,68 €
regres za letni dopust: 1.050,00 €
NETO PREJEMKI
plača:
21.589,61 €
delovna uspešnost: 2.436,80 €
regres za letni dopust: 1.050,00
direktor Meta Zajc Pogorelčnik 4.013,28 €
( bruto )
( od 1.10.2020 do 31.12.2020)
V primeru, da skupščina razreši direktorja brez krivdnega razloga, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika zadnje bruto mesečne plače 0 BRUTO PREJEMKI plača: 11.452,63 € NETO PREJEMKI
plača:
6.916,21 €