PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

9. Podatki o prejemkih vodstvenih oseb

UpravaOsebno imeDogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnineBoniteteSkupna višina izplačanih prejemkov v pret. letu (2019, bruto in neto)
direktor mag. Gregor Ficko 3.844,38 €
( bruto )
( od 01.01.2019 do 31.12.2019)
V primeru, da skupščina razreši direktorja brez krivdnega razloga, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika zadnje bruto mesečne plače 0 BRUTO PREJEMKI

plača: 45.901,00 €

delovna uspešnost: 4.456,00 €

regres za letni dopust: 1.050,00 €
NETO PREJEMKI

plača: 26.743,00 €

delovna uspešnost: 2.632,00 €

regres za letni dopust: 1.050,00 €