OSKRBA S PITNO VODOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Oskrba s pitno vodo

Pitno vodo uporabnikom zagotavljamo iz 18 ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov, ki jih oskrbujemo iz treh črpališč pitne vode in 15 sistemov zajetij hribovskih izvirov pitne vode in sicer;

 • Vodooskrbni sistem Radlje ob Dravi,
 • Vodooskrbni sistem Vuhred,
 • Vodooskrbni sistem Remšnik,
 • Vodooskrbni sistem Vas,
 • Vodooskrbni sistem Muta Pernice,
 • Vodooskrbni sistem Muta Podlipje,
 • Vodooskrbni sistem Gortina,
 • Vodooskrbni sistem Vuzenica Sv. Vid,
 • Vodooskrbni sistem Vuzenica,
 • Vodooskrbni sistem Dravče,
 • Vodooskrbni sistem Podvelka,
 • Vodooskrbni sistem Ožbalt,
 • Vodooskrbni sistem Lehen,
 • Vodooskrbni sistem Kapla,
 • Vodooskrbni sistem Ribnica na Pohorju,
 • Vodooskrbni sistem Josipdol.


Vodni stolp Muta
Vodni stolp Muta

Dejavnost vzdrževanja sistema oskrbe s pitno vodo obsega vse aktivnosti predvidene in načrtovane v sistemu HACCP za zagotavljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode.

Nadzor nad zagotavljanjem kvalitete pitne vode se izvaja po predpisanem monitoringu z obdobnimi – mesečnimi odvzemi in analizami vzorcev v notranjem nadzoru v izvajanju Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor in v državnem obdobnem monitoringu.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo zagotavljamo neprekinjeno dežurno službo za nadzor in kontrolo obratovanja vodooskrbnih sistemov.

Odlok o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov