OSKRBA S PITNO VODOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Oskrba s pitno vodo

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. zagotavlja pitno vodo uporabnikom iz 13 ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov, ki se oskrbujejo z vodo iz štirih črpališč (Zgornja Vižinga, Vuhred, Vuzenica in Karavaning) in iz 10 sistemov zajetij izvirov pitne vode.

Občina Radlje ob Dravi:
 • VS Radlje ob Dravi
 • VS Radlje – Vuhred
 • VS Radlje – Remšnik

Občina Muta:
 • VS Muta-Gortina

Občina Vuzenica:
 • VS Vuzenica
 • VS Dravče

Občina Podvelka:
 • VS Podvelka
 • VS Podvelka – Brezno
 • VS Podvelka – Ožbalt
 • VS Podvelka – Sp. Kapla
 • VS Podvelka – Lehen

Občina Ribnica na Pohorju:
 • VS Ribnica na Pohorju
 • VS Josipdol

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. ima od 1.1.2024 v upravljanju tudi vodovodne sisteme občine Dravograd. Splošne informacije in ostali podatki o vodooskrbnih sistemih občine Dravograd so dostopni na povezavi https://www.jkp-dravograd.si/dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo podjetje zagotavlja neprekinjeno 24/7 dežurno službo za nadzor in kontrolo obratovanja vodooskrbnih sistemov.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. s pitno vodo oskrbuje prebivalce na območju občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, od 1.1.2024 pa tudi vodooskrbni sistem Dravograd.

Na javni vodovod je konec leta 2023 priključenih okoli 9.500 oseb, kar predstavlja 59,6 % vseh prebivalcev iz petih občin. V občini Radlje ob Dravi je priključenih 68,14 %, v občini Muta 68,21 %, v občini Podvelka 35,10 %, v občini Vuzenica 56,76 % in v občini Ribnica na Pohorju 45,60 %.

Letna količina distribuirane pitne vode v vseh petih oskrbovanih občinah skupaj je okoli 600.000 m3, kar je približno 5,3 m3 mesečno na osebo.