STANJE VODOMERA IN SPREMEMBE PODATKOVJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008